• Horiba-ABX SPS /Siemens AutoSlide 推染机密封圈保养包

 • 价 格:225.00 原价: ¥0.00 VIP价格: ¥0.00 
 • 物流运费: 卖家承担运费
 • 销量记录:0 件
 • 浏 览 量:290
 • 所在地区:陕西
 • 我要买:

  (库存225件)

 • Horiba-ABX SPS /Siemens AutoSlide 推染机密封圈保养包包括
  染液五连体注射器密封圈:染液2密封圈×1,染液1、乙醇、缓冲液、稀释染液2密封圈×4

                                 
  登录/注册后可看大图
  样品注射器密封圈:样品活塞密封圈×2,稀释液活塞密封圈×1

                                 
  登录/注册后可看大图
  102润滑密封脂